به فارسی بخوانید Read in English

Abuot Eastreet art

Modern cities are the story of social and political lives of inhabitants while representing the deep contrast between attitudes of power agencies and people. The physical and social dynamics of streets can play a central role in the formation of a specialized focus for protesting against the governments. As a result, the government and those in charge of power and control, exclusively conquer the streets and public spaces to exercise power and prevent people from any explicitly political activities. However, as long as people live in cities they have found ways to resist technics of domination, peacefully but also violently.

Unlike more traditional visual arts, which are sometimes considered elitist and can be confined to specific audiences, street art speaks to all people. Although the Iranian government considers unsanctioned graffiti and stencil arts as political disobedience, in modern Iran, Street art is one of the pure and active forms of protest. Municipal workers and city wardens are quick to paint over graffiti pieces, as a result, these paintings dose not last more than hours, however, their initial messages spread through social medias.

Considering the upward growth of Graffiti art in Iran in recent years, “Street Art”, a non-profit institute, established in 2015 (1394), attempts to focus on the street art of Iran in order to base a comprehensive informative database. Enriching public awareness of this art medium and supporting active artists are among two main interests of this center. Moreover, we try to localize graffiti and street art in Iran, hoping to hold international events in this field in the near future and maximizing the quality of our programs.

درباره ایستریت آرت

در جهان مدرن، «شهر»ها مهم‌ترين نمود زندگي اجتماعي و سياسي و همچنين بازتابنده تضادهاي ميان قدرت و مردم هستند. فضاهاي عمومي و «خيابان» در شهرهاي مدرن به قدري حايز اهميت‌اند كه همواره منازعه‌اي مستقيم يا غيرمستقيم بر سر اينكه فضاي عمومي به چه كسي تعلق دارد وجود داشته است. دولت‌ها فضاهاي عمومي و خيابان را عرصه‌‌اي براي حكم‌راني خود مي‌خواهند و از هر ترفندي استفاده مي‌كنند تا با تسخير فضاي عمومي، مردم را به درون فضاهاي خصوصي برانند. خيابان‌ها، بولوارها، ميدان‌ها و… مهم‌ترين عرصه‌هاي فضاي عمومي شهرهاي مدرن هستند كه آدم‌ها مي‌توانند با حضور در آنها شكل واقعي «مردم» را پيدا كنند و مي‌توان گفت كه هر تغيير و تحول اجتماعي به واسطه تسخير فضاي عمومي شهرها رخ مي‌دهد. حضور مردم در عرصه عمومي به مثابه خطري براي سلطه قدرت است و به اين خاطر است كه دولت‌ها مي‌كوشند نمادها و نشانه‌هاي خود را در شهرها حك كنند. در مقابل اين نمادهاي مسلط، بايد به مسيرها و راه‌هايي انديشيد كه شهر را به عنوان عرصه عمومي مردم مطرح كند. يكي از راه‌هاي تحقق اين هدف حك كردن يا نقش بستن ايده‌ها و تصاويري در عرصه عمومي است كه جدا و متفاوت از نمادهاي مسلط هستند. ايده‌ها و تصاويري كه در سال‌ها اخير در گوشه‌وكنار بسياري از شهرهاي ايران هم ديده مي‌شود هرچند كه عمر اكثرشان چند دقيقه‌اي بيش نيست اما همين فرصت كوتاه هم مجالي است براي بيانِ اينكه شهر جايي از آنِ مردم است.
رشد گرافيتي در ايران در سال‌هاي اخير اين ضرورت را پيش روي ما گذاشته تا به عنوان رسانه‌اي براي اين هنر خياباني به فعاليت بپردازيم. بر اساس اين ضرورت است كه «ایستریت‌آرت» به عنوان موسسه‌اي غیرانتفاعی از سال 1394 شروع به فعاليت كرد. «ايستريت‌آرت» با هدف تمركز بر هنري شهري ايران و منطقه مي‌كوشد به يك منبع آگاهي‌رساني شفاف و جامع از گرافيتي و هنر خياباني بدل شود تا هم به رشد آگاهي مردم درباره اين هنر كمك كند و هم به حمايت از هنرمندان فعال در اين عرصه بپردازد. در اين ميان ما خواهيم كوشيد كه به بومي‌سازي گرافيتي و هنر خياباني در ايران بپردازيم و در آينده تلاش خواهيم كرد تا رويدادهايي را در ايران و كشورهاي ديگر حول اين هنر شكل دهيم تا به ارتقاي كيفي آن بپردازيم.

To contact us you can use form below or send email to Talk[At]Eastreetart.com