arbol02b
به فارسی بخوانید Read in English
February 1, 2017
Tags:

Breath AN ENVIRONMENTAL ART PROJECT BY ESCIF

PROJECT

Mount Olivella is a 1,025 mt. high mountain rising above the Gulf of Sapri, in Southern Italy.

It was partly deforested by the middle of 1700s, with serious consequences as the hydrogeological instability which still causes floods in the surrounding areas.

Breath will revive Mount Olivella, bringing balance and protecting the environment. Each new tree will be a new breath for the mountain.
Breath is a huge organic drawing made of 5,000 new trees planted on Mount Olivella.

It is the result of of two-year long feasibility studies which will cover a surface of 120,000 square meters, being visible from tens of kilometers away, from the sea and the surrounding towns.

THE MEDIUM IS THE MESSAGE

Created by the Spanish artist Escif, Breath is a battery which depicts the energy cycle.

It follows the rhythms of time and Earth, always renewing and regenerating itself and never staying the same.

Breath is absorbed by seasonal cycles and expresses them through the changing colors and the presence or absence of leaves.

THE TREES

2.500 HOLM OAKS: an evergreen tree native to the Mediterranean region, it is climate resilient.

It will form the external structure of the artwork which will be clearly visible throughout the year.

2.500 MAPLES: a deciduous tree with dense and globular foliage.

It will form the internal structure of the artwork which will change shape and color according to the seasons:

light green during the Spring, bright green in the Summer, red during the Autumn and bare in the Winter.

*** Donate ***

TIMELINE

. February-March 2017. Crowdfunding campaign
. 19th May 2017. Damien Rice live in Naples
. September 2017. Forestation chapter 1: low battery
. September 2019. Forestation chapter 2: high battery
. September 2020. Free nature on its own

پروژه ی نفس

مأموریت

ما از سال 1970 درحال غارت کردن منابع طبیعی هستیم. آب، هوا، حیات وحش و گیاهانی که مصرف میکنیم، بیش از توان اکوسیستم برای احیاء کردن است.

روز 8 آگوست 2016 ، روز جهانی از حد خارج شدن زمین است، و نشان دهنده ی تاریخی است که انسان سهم یک سال خود را از منابع طبیعی استفاده میکند. بر اساس شبکه ی جهانی میزان مصرف، این روز در تاریخ 8 آگوست میباشد.

نتایج بدست آمده از این میزان مصرف، خطرناک است، و در آن این موارد دیده میشوند : تغییرات آب و هوا، قطع درختان جنگلی، بی ثباتی هیدروژئولوژیکی و تلفات گوناگونی زیستی

زمان آن فرا رسیده است که مراقب سیاره ی خود باشیم

می پرسید چگونه؟

به کمک فعالیت های محسوس که به منظور پیشگیری قبل از درمان، تغییر در شیوه ی زندگی جمعی را تشویق میکنند.

زبان جهانی هنر میتواند جان تازه ای به مسائل زیست محیطی ببخشد، مردم را متعهد کند و سطح آگاهی را افزایش دهد.

برث (Breath) برای مبارزه با قطع درختان جنگلی، درخت های بسیاری خواهد کاشت که تغییرات مثبتی در محیط زیست ایجاد کرده و با تحت کنترل نگاه داشتن آب و هوا، کیفیت هوا را افزایش خواهد داد. این امر همچنین باعث کاهش خطر بی ثباتی هیدروژئولوژیکی که پیش تر گفته شد خواهد بود.

پروژه

کوه Olivella ، کوهی به ارتفاع 1,025 متر، واقع در بالای خلیج Sapri در جنوب ایتالیاست. این کوه در اواسط سال 1700 جنگل تراشی شد و با نتایج بسیار جدی ای همچون بی ثباتی هیدروژئولوژیکی، که هنوز هم باعث سیل هایی در حاشیه ی این مناطق میشود، روبرو شد.

برث (Breath) کوه Olivella را با بازگرداندن تعادل و حفاظت از محیط زیست احیا خواهد کرد. هر درخت، نفسی تازه برای این کوه خواهد بود.

درختان

2500 بلوط اروپایی : درختی همیشه بهار و بومی که متعلق به منطقه ی مدیترانه، و در مقابل آب و هوا انعطاف پذیر است. این درختان سطح بیرونی ساختار هنری را شکل خواهند داد که بطور واضحی در طول سال دیده خواهند شد.

2500 درخت افرا : درختی برگریز (در زمستان) با برگ های انبوه و گرد مانند است. این درختان سطح داخلی ساختار را شکل خواهند داد که شکل و رنگ کار را در طول فصل ها تغییر خواهند داد.

آنها در بهار، سبز پررنگ، در تابستان سبز روشن، در پاییز به رنگ قرمز و در زمستان برهنه هستند.

“نفس” یک طرح ارگانیک عظیم است که 5000 درخت جدید کاشته شده روی کوه Olivella را شامل میشود. این طرح نتیجه ی مطالعه ای دوساله برای امکان انجام آن است که سطحی در حدود 120,000 مترمربع را پوشش خواهد داد و از ده ها کیلومتر دورتر، چه از سمت دریا و چه شهرهای اطراف، قابل رویت خواهد بود.

این طرح که توسط هنرمند اسپانیایی، اسکیف (Escif) به وجود آمده، یک باتری برای نمایش دادن چرخه ی انرژی است؛ زیرا از آهنگ تغییرات زمان و زمین پیروی میکند، یعنی همیشه درحال تجدید و احیاء کردن خودش است و هرگز در یک حالت نمیماند.

“نفس” غرق در چرخه های فصلی است و این را با تغییر رنگ ها و بود و نبود برگ ها بیان میکند.

درباره ی ما

“نفس” پروژه ای بی نظیر در حوزه شناسی و گونه شناسی است، که به فکر آنتونیو اورینته و Incipit خطور کرده و بیان شد.

اینسیپیت (Incipit) مکانی در منطقه ی ساپری است که با هدف ایجاد شبکه هایی در سراسر کشور، و میزبانی برای هنرمندان سرتاسر جهان بوجود آمد.

اینسیپیت (Incipit) به واسطه ی ویژگی هایی مانند زیبایی، عملکرد، علاقه و فرهنگ، پاسخگوی تمام نیازهای ما برای اقدام به یک کار در جهان است.

هنر راهی برای برقراری ارتباط با افراد و مکان هاست، شروعی برای مسیر و مقدمه ای که هدفش پراکنده کردن ردپاهاست؛ برای اینکه آنها خودشان با درک معانی جدید درطول مسیر، تغییر کرده و خوب رنگ بگیرند.