به فارسی بخوانید Read in English
September 23, 2019
Istanbul, Turkey

happy meal box by Ill

McDonald’s feeds almost 1 percent of the population of the world per day, distributes yearly 1.5 billion toys for kids in happy meal boxes making it the largest distributer of toys which are plastic-based. Seducing the kids in order to become even a larger industry, and yet with unhealthy fast food. Capitalism at its best.

جعبه شادی

مک دونالد روزانه تقریباً یک درصد از جمعیت جهان را تغذیه می کند ، سالانه یک و نیم میلیارد اسباب بازی را برای بچه ها در جعبه هایی با نام “جعبه شادی” توزیع می کند و این مک دونالد را به بزرگترین توزیع کننده اسباب بازی تولید شده با پایه پلاستیک در جهان تبدیل می کند. اغوا کردن کودکان به منظور گسترش خود به یک صنعت بزرگتر و در عین حال با ارائه فست فودهای ناسالم. سرمایه داری در بهترین حالت.